Warto wiedzieć
Znakowanie żywności - nowe przepisy

Z dniem 12 grudnia 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Co to oznacza dla przedsiębiorców oraz dla nas - konsumentów?

Od 13 grudnia obowiązkiem przedsiębiorców jest rozszerzenie zakresu  informacji zawartych na etykiecie produktu oraz modyfikacja sposobu ich prezentowania. Mają oni trzy lata na dostosowanie się do wprowadzonych zasad. Z kolei nam, zakupowiczom, nowe przepisy pozwolą podejmować bardziej świadome i bezpieczne decyzje zakupowe.


Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.:

• wielkości czcionki na etykietach - wysokość małych liter powinna wynosić co najmniej 1,2 mm; litery wielkie oraz takie jak np. k, p, y, j, g, d oraz f, zgodnie z ogólną zasadą pisowni, powinny mieć wielkość proporcjonalną do wysokości x; w przypadku opakowań, których największa powierzchnia jest mniejsza niż 80 cm2, minimalna „wysokość=x” może wynosić co najmniej 0,9 mm


• alergenów - nazwy wszystkich substancji, które mogą  wywołać alergię, muszą wyraźnie odróżniać się od reszty wykazu składników zamieszczonych na etykiecie (np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła); muszą być również obowiązkowo zamieszczone na produktach sprzedawanych bez opakowań lub pakowanych na życzenie konsumenta oraz w przypadku żywności sprzedawanej zakładom żywienia zbiorowego; w przypadku opakowań lub pojemników, na których nie ma konieczności umieszczania wykazu składników (największa powierzchnia ma pole mniejsze niż 10 cm2), obowiązkowe jest dodanie zwrotu „zawiera”, a następnie nazwy alergenu

• wartości odżywczej – od 13.12.2016 roku obowiązkowe stanie się zamieszczanie na etykietach informacji o wartości odżywczej, a więc wartości energetycznej oraz ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek i soli – obowiązek ten dotyczy wszystkich środków spożywczych, za wyjątkiem: produktów nieprzetworzonych, zawierających pojedynczy składnik lub kategorię składników; produktów przetworzonych, w których jedynym elementem przetwarzania jest proces dojrzewania; wody pitnej, przypraw, soli i jej substytutów, drożdży, słodzików stołowych, ekstraktów kawy i cykorii, naparów ziołowych i owocowych, herbaty (rozpuszczalnej, bezkofeinowej, instant), octów lub ich substytutów, środków aromatyzujących, dodatków do żywności, żelatyny, gumy do żucia, substancji pomocniczych w przetwórstwie, enzymów spożywczych, napojów alkoholowych, żywności nieopakowanej oraz żywność w opakowaniach o powierzchni mniejszej, niż 25mc2; zawartość poszczególnych elementów wartości odżywczej może być wyrażana w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml lub w przeliczeniu na porcję/jednostkową ilość żywności łatwo rozpoznawalną dla konsumenta (pod warunkiem, że na etykiecie podana jest liczba porcji lub jednostkowych ilości zawartych w opakowaniu oraz gdy informacje te są zgodne)
• kraju pochodzenia mięsa – rozszerzenie obowiązku zamieszczania informacji o kraju pochodzenia na mięso pochodzące ze świń, drobiu, kóz oraz owiec; taką informację należy również zamieścić w przypadku, gdy brak jej wskazania mógłby przyczynić się do wprowadzenia konsumenta w błąd lub w przypadku, gdy nazwa produktu została podana w języku obcym; od 1 kwietnia 2015 roku konieczne będzie również wskazanie pochodzenia mięsa mielonego

 

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem do rozporządzenia, zawierającym praktyczne informacje oraz przykłady dotyczące nowych regulacji. Dostępny jest tutaj